?Tamga.com.tr
   
 
  
S?TE HAR?TASI
 
Ana Sayfa | Kurumsal | ürünler ve Hizmetler | Haberler | Referanslar | Kariyer | ?leti?im
 
  RAM?Z MAK?NES? ISI GER? KAZANIM UYGULAMASI /HENATEKS A.?.

Enerji maliyetlerinin dü?ürülmesi i?in ?ncü ?al??malara a??k olan HENATEKS A.?. ??letme maliyetlerinin dü?ürülmesi i?in yapt??? ?al??malar neticesinde, Ram?z makinelerinde ?s? geri kazan?m? uygulamas? i?in TAMGA ENDüSTR?YEL KONTROL S?STEMLER?'ni se?mi?tir. Bu se?imde en ?nemli etken Tamga'n?n daha ?nce yapt??? ba?ar?l? uygulamalard?r. Bu uygulama sonucu birim kuma? ba??na 0,20 Sm 3 / kg olan do?al gaz tüketimi,
0,10 Sm 3 / kg de?erine dü?mü?tür. Yap?lan tasarruf % 50 olarak ger?ekle?mi?tir.
Devam? >>

 
  N?L ?RME A.?.


BUHAR KAZANI BACA GAZINDAN KAZAN YüZEY VE D?P BL?FDEN KAZAN YAKITINDAN ENERJ? TASARRUFU

Devam? >>

 
  HENATEKS A.?. MüKEMMEL B?R BA?ARI PORTRES?

Teknolojik geli?melerin ?ncüsü ve takip?isi olan HENATEKS A.?. ??letme maliyetlerinin dü?ürülmesi i?in yapt??? ?al??malar neticesinde, en büyük enerji tüketiminin oldu?u buhar üretim santralinde, enerji tasarrufu projelerinin uygulanmas? i?in Türkiye’den ve ?svi?re’den iki firma ile ?n g?rü?meler yapm?? ve sonunda TAMGA ENDüSTR?YEL KONTROL S?STEMLER?’ni se?mi?tir. Bu se?imde en ?nemli etken Tamga’n?n daha ?nce yapt??? ba?ar?l? ve komple sistemi i?ine alan ??zümleridir.
Devam? >>

 

  SUNAR MISIR A.?. ZARARLI KARBON D?OKS?T EM?SYONUNDA 3500 TON/YIL AZALMA

Türkiye’de kurulu en büyük m?s?r i?leyen kurulu?lardan olan SUNAR MISIR ENTEGRE TES?SLER? SAN.A.?. i?letme maliyetlerinin dü?ürülmesi ve ?evrenin korunmas? i?in yapt??? ?al??malar neticesinde, en büyük enerji tüketiminin oldu?u kurutma ünitelerinde, enerji tasarrufu projelerinin uygulanmas? i?in TAMGA ENDüSTR?YEL KONTROL S?STEMLER?’ni se?mi?tir. Bu se?imde en ?nemli etken Tamga’n?n daha ?nce yapt??? ba?ar?l? ve komple sistemi i?ine alan ??zümleridir.
Devam? >>

 
 
 
 
 
 
   
  TEKN?K B?LG? FORMLARI
- KAZAN DA?RES? B?LG? FORMU
- BUHAR KAZANI S?STEM?NDEK? SU ?ZELL?KLER?
   
   
  SEM?NERLER VE ETK?NL?KLER
 
 

Adana Makine Mühendisleri odas? ve ?ukurova üniversitesi MACT?MARUM müdürlü?ünce ortakla?a düzenlenen seminer detaylar? >>>

   
   
   
   
   
   
   
 
想要如何快速丰胸,快速达到想要的胸型是每个爱美女孩梦寐以求的丰胸产品。可能知道,女性平时一些不起眼的生活习惯就会影响的,比如生活中的坐姿等都会影响女性的身形哦酒酿蛋丰胸产品。因为长期如果不保持正确的姿势等,都会使得女性的骨头筋膜开始萎缩和变形粉嫩公主丰胸方法。久而久之,反而会影响女性自身的发育,从而影响胸型发育哦产后丰胸方法